Beyonce Powered by Trendolizer

ZIEN: het internet lacht zich een kriek om deze mama die Beyoncés fotoshoot imiteert

Trending story found on www.flair.be
Beyoncé kreeg een tweeling en enkele dagen geleden postte ze een perfecte foto van zichzelf en haar kindjes. Sharon Kellaway probeerde hetzelfde te doen.
[Source: www.flair.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments