Beyonce Powered by Trendolizer

Radikalt ærlig

Trending story found on morgenbladet.no
Radikalt ærlig
Hun blir samplet av Beyoncé og hyllet av Afrikas største forfattere. Chimamanda Ngozi Adichie vil helst skrive om de store emnene: krig og kjærlighet.
[Source: morgenbladet.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments