Beyonce Powered by Trendolizer

Sidi Larbi Cherkaoui wil geluid zichtbaar maken

Trending story found on atv.be
Sidi Larbi Cherkaoui wil geluid zichtbaar maken
DeSingel pakt in het Toneelhuis uit met de bijzondere dansvoorstelling Session van Antwerps choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui. Hij choreografeerde onder andere twee videoclips en twee live-shows voor zangeres Beyonce. In Session danst en zingt hij samen…
[Source: atv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments